TFT

 

TankeFältTerapi - TFT

Lindrar vid

TankeFältTerapi – är en energimedicinsk behandlingsmetod som stimulerar kroppens självläkande egenskaper. TFT är en skonsam och mild behandlingsmetod där du inte behöver utsätta dig för långvariga plågsamma konfrontationer med det som smärtar dig. Vi guidar dig varsamt in i de tankefält som ska behandlas, i den takt som du själv upplever är OK. Intensiteten i obehagskänslan elimineras i regel inom loppet av några minuter.

TFT påverkar inte din personlighet eller förändrar dina uppfattningar och grundläggande värderingar. TFT eliminerar enbart dina obehagliga irrationella känsloupplevelser som begränsar din vardag och med hjälp av TFT släpper du därmed med fram den naturliga, sunda individen inom dig.

Våra behandlingstimmar slutar ofta med att klienten känner en skön avslappnad trötthet och visar prov på glädje och värme, skratt och humor – och vi delar den glädjen med våra klienter!

Då jag, av erfarenhet, vet att du som klient oftast upplever att problemet starkt reduceras redan efter en till två behandlingstillfällen, är behovet av behandlingstid ofta inte större än max 3 – 5 behandlingstillfällen.

Behandlingstimmarna innehåller både behandling och undervisning i självbehandling. Du får ett ”verktyg” – en metod som hjälper dig att i framtiden, om behovet skulle uppstå, hjälpa dig själv.

Vid behandling med TFT erhåller man oftast en mycket snabb lindring av problemen.Vi är en del av TFT Mälardalen