Barn HLR Västerås

BARN-HLR I SAMHÄLLET


GRUNDUTBILDNING I BARN-HLR

Om utbildningen
Under utbildningen lär du dig Barn-HLR 0-18 år, att använda en hjärtstartare effektivt, åtgärder vid luftvägsstopp samt stabilt sidoläge. 

Utbildningen består främst av praktisk träning och efter genomgången kurs erhålls ett kompetenskort.

Målgrupp
Alla som vill lära sig Barn-HLR tex föräldrar, mor- farföräldrar och personer som arbetar inom barnomsorg, skola eller organiserad första hjälpen verksamhet samt räddningstjänst och utbildningsorganisationer.

Lärandemål
Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna kunna:

  • identifiera ett hjärtstopp
  • larma 112, samt ha kännedom om larmoperatörens stödjande roll
  • utföra HLR med god kvalitet och kunna använda en hjärtstartare säkert och effektivt
  • ge ryggslag och buktryck vid luftvägsstopp
  • med kunskaperna som grund vara motiverad att starta HLR vid hjärtstopp.

Förkunskaper
Deltagarna rekommenderas genomföra webbutbildningen Barn-HLR, länk till den kommer några dagar innan kursstart.

Tidsåtgång
Tidsåtgång 60-90 minuter.

Pris
500:- per person


För att boka kurs kan du trycka på knappen nedan eller maila till: kontakt@avensbylapland.com